Roosternet
    Home » Producten » Mobiele dienstenDonderdag, 17 januari 2019
  Home
  Filosofie
  Producten
  FAQ
  Portfolio
  Contact


Roosternet demonstratie
Mobiele diensten Roosters per mobiele telefoon

Gezien de grote populariteit van mobiele telefoons heeft Roosternet twee applicaties ontwikkeld waarmee de wijzigingen op het lesrooster via SMS en WAP te raadplegen zijn.

Aangezien vele leerlingen beschikken over een mobiele telefoon is het aantrekkelijk om hun te benaderen op deze moderne manier.

Dit kan door het sturen van SMS berichten of door het opzetten van een WAP site. De verschillen worden hieronder uiteengezet.

Docenten kunnen net zoals de leerlingen gebruik maken van deze diensten; zij kunnen hun wijzigingen raadplegen aan de hand van hun docentafkorting.
 Wat is SMS?
SMS staat voor Short Message Service. Het is een dienst die mensen met een mobiele telefoon in staat stelt korte tekstberichten uit te wisselen.

Wat is WAP?
WAP is internet per mobiele telefoon. Met behulp van WAP (Wireless Application Protocol) kan er informatie worden opgevraagd van zogenaamde WAP sites, bijvoorbeeld een site met de roosterwijzigingen.


Verschillen tussen SMS en WAP

SMS is gebaseerd op zogenaamde push technologie. Dat wil zeggen; de gebruiker hoeft zelf geen informatie op te vragen, maar krijgt deze toegestuurd zodra die beschikbaar is. Als er roosterwijzigingen voor een klas zijn dan worden deze automatisch naar de leerlingen in die klas toegestuurd (push).

Dit in tegenstelling tot WAP, dat uitgaat van pull technologie. Dit gaat als volgt; zodra er roosterwijzigingen bekend zijn worden deze op de centrale Roosternet server geplaatst en leerlingen die ge´nteresseerd zijn kunnen met behulp van hun WAP toestel deze wijzigingen raadplegen (pull). Er is echter geen garantie dat ze dit doen.

SMS lijkt op het eerste gezicht het voordeel te hebben boven WAP aangezien het dan zeker is dat de leerlingen de wijzigingen ontvangen. Het opzetten en onderhouden van een SMS systeem is echter een stuk ingewikkelder. De mobiele telefoonnummers van alle leerlingen moeten immers bijgehouden worden.
Bij WAP is dit niet nodig aangezien de leerlingen de wijzigingen zelf opvragen zodra ze dat willen.

Daarnaast is er een essentieel verschil in de kosten. Het ontvangen van een SMS bericht is gratis. De leerlingen maken dus geen kosten om op de hoogte te blijven van hun roosterwijzigingen. Het versturen van een SMS bericht kost echter wel geld, deze kosten moeten door de school gedragen worden.
Bij WAP daarentegen is het precies omgekeerd, de leerlingen maken kosten om een WAP pagina te raadplegen, maar het kost de school weinig of niets om deze WAP pagina te onderhouden.

Verder zijn er nog enkele technische verschillen tussen de beide systemen, zo heeft WAP als voordeel dat er meer informatie verstuurd kan worden in tegenstelling tot SMS wat gelimiteerd is op slechts 160 karakters.

Als u ge´nteresseerd bent in deze mobiele diensten dan maken wij graag een afspraak met u om te bespreken welk systeem voor u het beste is.

Bekijk de SMS demonstratie en de WAP demonstratie voor een voorbeeld van de beide diensten.

Terug naar producten


top top
   © 1998 - 2019 Roosternet. Alle rechten voorbehouden.