Roosternet
    Home » FilosofieDonderdag, 17 januari 2019
  Home
  Filosofie
  Producten
  FAQ
  Portfolio
  Contact


Roosternet demonstratie
Filosofie achter Roosternet

Roosternet is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs om het mogelijk te maken lesroosters te presenteren aan leerlingen, docenten en ouders door gebruik te maken van diverse media zoals internet, mobiele telefonie en teletekst.

Om snel en foutloos te kunnen werken worden de gegevens rechtstreeks vanuit het roosterprogramma ingelezen en automatisch verzonden naar Roosternet.

Dankzij de gebruikersvriendelijke opzet vraagt het verwerken en versturen van de roosters weinig tijd van de roostermaker, zodat deze zich optimaal kan bezighouden met de dagelijkse roostertaken. Daarnaast is er geen specifieke kennis vereist van de achterliggende techniek.

Roosternet blijft alert op nieuwe ontwikkelingen om ook in de toekomst bruikbare toepassingen te kunnen ontwikkelen voor het onderwijs.
   © 1998 - 2019 Roosternet. Alle rechten voorbehouden.